Mit lehet tudni történelemérettségi írásbeli részéről?

Wednesday, November 29, 2023

Mesterkurzus Blog/Mit lehet tudni történelemérettségi írásbeli részéről?

Minthogy a történelem kötelező érettségi tárgy, így nem csak annak célszerű tisztában lenni a töri érettségi szerkezetével, elemeivel, aki az emelt szintet választja, hanem minden vizsgázónak hasznos, ha tudja milyen feladatok, milyen struktúrában várnak rá. Előző posztunkban áttekintettük, hogy mit kell tudni a történelemérettségin, most pedig azt nézzük meg, hogy mindezt hogyan kéri számon a vizsga írásbeli része.

Az írásbeli érettségi főbb jellemzői

Bármelyik szintet választjuk, a történelem írásbeli érettségin 100 pontot érhetünk el. A feladatlap két részre tagolódik: az első fele egy 50 pontos tesztfeladatsor, míg a második blokkban esszé feladatokat találunk, szintén 50 pontért.

A tesztes részben 12 feladat vár a vizsgázóra, egyenként jellemzően 4 pontért, de van közöttük egy úgynevezett komplex tesztfeladat is, amely jóval magasabb pontértékű (akár 8 pontos). A feladatok időrendi és tematikus elrendezésében nagy meglepetés senkit sem érhet, ugyanis a vizsgaleírás pontosan szabályozza ezeket az arányokat.

Tehát a 12 tesztfeladat időrendben egyenletesen el van osztva, meg kell oldani ókori, középkori, kora újkori, újkori és legújabb- sőt jelenkori feladatokat is. A pontérték legalább 50 %-ban pedig magyar történeti témákhoz kötődik, így itt sem történhet semmilyen meglepetés. Mindemellett a feladatok témáját is rögzíti a vizsgaleírás: a teszt során rendszerint találkozunk mind politikai, mind gazdaság, mind társadalmi, illetve eszmetörténeti témákkal is.

A teszteket követik az esszé feladatok. A közép- és emelt szint között különbséget jelent, hogy míg középszinten a megadott négy lehetőség közül kell kettőt kidolgozni, addig emelt szintem hat lehetőségből hármat kell megoldani. Az egyes esszé feladatok terjedelmükben különböznek: az egyetemes történelemre rövidesszék kérdeznek rá, míg magyar történeti témákban hosszú esszékkel találkozhatunk.

Az emelt szinten szereplő utolsó kettő, ún. komplex esszék pedig a leghosszabbak. Az esszék kiválasztásának szabálya meg van szabva: egy egyetemes és egy magyar történeti eszét kell választanunk középszinten, ráadásul ellenkező korokról kell szólniuk (ha az egyik régi témát irányoz elő, akkor a másiknál a modern lehetőséget kell választani). Ez érvényes az emelt szintű vizsgára is, csak ezeken felül a két komplex esszé közül is ki kell választanunk a szimpatikusabbat!

Különbségek az emelt és középszintű írásbeli érettségi között

A legfontosabb különbség, hogy amíg a középszintű vizsgára 180 percünk, azaz 3 óránk van, az emelt szintű feladatsort 240 perc, azaz 4 óra alatt tölthetjük ki. A középszintű írásbeli teljes ideje alatt használhatjuk a jogszabályban meghatározott Középiskolai történelmi atlaszt, míg emelt szinten csak az esszéknél.

Annak érdekében, hogy ez jól ellenőrizhető legyen, az emelt szintű vizsgán elsőként 100 perc alatt meg kell oldani a tesztfeladatokat és amint lejárt az erre adott idő, utána egy külön feladatlap formájában kapják meg a vizsgázók az esszéket, melyek megoldására 140 percük van.

Ha valaki összevet két konkrét feladatsort, szembetűnő lehet számára, hogy az emelt szintű tesztfeladatok hosszabbak. Ez nem véletlen, ugyanis a nehezebbik vizsgaszinten egy-egy négy pontos feladatban rendszerint 6-8 kérdésre is választ kell adni, tehát sokkal több a félpontos elem, aminek egyenes következménye a hosszabb feladatlap, melyet ilyen módon hosszabb idő kitölteni is.

Teljesen természetes, hogy az érettségire készülő vizsgázóban sok kérdés felmerül a feladatlappal kapcsolatban. Ezek megválaszolására, a kételyek szétoszlatására jó módszer a Rubicon Mesterkurzus Online Érettségi Felkészítőben való részvétel, ugyanis egyfelől a taktikai videók aprólékosan körbejárnak minden ilyen témát, no meg rendszeres kérdezz-felelek alkalmak során a legautentikusabb válaszokat adjuk a kurzus résztvevőinek.

customer1 png

Dr. Nánay Mihály

A Rubicon Mesterkurzus Oktatója

Az Óbudai Árpád Gimnázium történelem vezetőtanára, aki éveken keresztül az Oktatási Hivatal tételkészítő bizottságának elnökeként vett részt a jelenleg hatályos érettségi követelmény kialakításában.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias,numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt,recusandae.

Készülj velünk Te is!

Csatlakozz több száz diáktársadhoz, akik idén a Rubicon Mesterkurzussal tanulnak a történelemérettségire!

Rubicon Mesterkurzus

Bejelentkezés tagoknak

Jelentkezés a Mesterkurzusra

Érettségi tippek blog

Vélemények

Kapcsolat


Minden jog fenntartva © Rubicon-Ház Kft. | 1161 Budapest, Sándor utca 60.